Παρουσίαση ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα αυτή είναι το αποθετήριο του διυδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Παιδαγωγική μέσω τεχνολογικών καινοτομιών και βιοϊατρικών προσεγγίσεων”.

Στο διπλανό μενού μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των παρουσιάσεων των διπλωματικών εργασιών. Επιλέγοντας κάθε ένα από αυτόν μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τις διπλωματικές εργασίες κάθε καταλόγου.