Διπλωματικές εργασίες 2ου κύκλου σπουδών

Οι διπλωματικές εργασίες του δεύτερου κύκλου σπουδών αναφέρονται στους φοιτητές που εγράφησαν το 2018. Οι φοιτητές αυτοί παρακολούθησαν το πρόγραμμα “Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων”

Οι διπλωματικές του 2ου κύκλου παρουσιάστηκαν:

Οκτώβριος 2019

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως προς την χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη

Η δυσλεξία κατά τη διδασκαλία της Γλώσσας και τρόποι αντιμετώπισης από τους εκπαιδευτικούς στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Αποτύπωση της Χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην Προσχολική Ηλικία

Συγκριτική μελέτη επαγγελματικής εξουθένωσης και επαγγελματικής ικανοποίησης εκπαιδευτικών γενικών και επαγγελματικών λυκείων

Οι Τέχνες στην Προσχολική ηλικία και η παιδαγωγική τους αξία

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό

Οι αντιδράσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας απέναντι στο θάνατο και το διαζύγιο και ο ρόλος των γονέων

Ο ρόλος του Διευθυντή στη διαχείριση των συγκρούσεων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Νευροβιολογία – Νευροαπεικόνιση και Εκπαίδευση Ατόμων με Καρκίνο

Μοριακή Βάση της Διαταραχής “Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας”

Φεβρουάριος 2020

Μαθηματικά – σκάκι – κριτική σκέψη, η επίδραση του σκακιού σε μαθητές δημοτικού

Θεωρία και πράξη της μετασχηματίζουσας μάθησης, η αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση ενηλίκων

Η καλλιτεxνική αγωγή σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Η εκπαίδευση στην τέχνη και στην αισθητική φιλοσοφία και η ανάγκη ένταξής της στην εκπαίδευση ενηλίκων

Εντοπισμός και καταγραφή προβλημάτων στην διδασκαλία της φυσικής του λυκείου

Ένταξη προσφύγων στην εκπαίδευση, προσεγγίσεις ένταξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας στο νηπιαγωγείο.

Διοίκηση ολικής ποιότητας σε παιδικούς σταθμούς απόψεις προϊσταμένων

Διοίκηση και οργάνωση μονάδας προσχολικής αγωγής

Διδακτικές προσεγγίσεις της έννοιας του χρόνου στο νηπιαγωγείο βιωματική μάθηση με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών

Αποτίμηση ανοιχτού προγράμματος σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στις τάξεις υποδοχής προσφύγων

Αξιοποίηση Ανθρωπιστικών Υπαρξιακών Προσεγγίσεων στην Εκπαίδευση

Ανάπτυξη της αρίθμησης σε παιδιά 2,6 – 3,6 ετών, η ανάπτυξη, η υλοποίηση και ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος

H επίδραση της μουσικής στην ανάπτυξη των παιδιών

Απρίλιος 2020

Εκπαίδευση ενηλίκων με τη χρήση ΤΠΕ, πιλοτική εφαρμογή για Έλληνες αγρότες 

Εκπαίδευση ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση, οι πολιτικές της ΕΕ και οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Ελλάδας, η περίπτωση της μαθητείας

Ιούνιος 2020

Η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση φιλαναγνωστικών στάσεων από τη βρεφική έως και την προσχολική ηλικία

Εφαρμογή, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος
για τη διδασκαλία των κλασμάτων στα μαθηματικά της Ε΄ Δημοτικού
με την αξιοποίηση του λογισμικού Geogebra

Επαγγελματική ανάπτυξη ο ρόλος της παιδαγωγικής ομάδας στον παιδικό σταθμό

Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων

Το θετικό κλίμα στον εργασιακό χώρο. Διερεύνηση και αποτύπωση σκέψεων των παιδαγωγών

Κινητές Εφαρμογές για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Υγιεινής

Η Ιστορία ως αντικείμενο διδασκαλίας – Προβλήματα και προτάσεις

Οκτώβριος 2020

Η Έξοδος του Μεσολογγίου Διδασκαλία της Ιστορίας σε μαθητές της Στ Δημοτικού με τη χρήση εργαλείου Επαυξημένης Πραγματικότητας

Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μέσω της ψηφιακής εκπαίδευσης

Νοέμβριος 2020

Ο ρόλος του διευθυντή για την αποτελεσματική λειτουργία ενός παιδικού σταθμού

Η ρομποτική στην εκπαίδευση

Επαγγελματική συμβουλευτική στην εκπαίδευση ενήλικων. Αξιοποίηση και ρόλος του Mentoring

Το Παιδικό Ιχνογράφημα ως Μέσο Επικοινωνίας Ανάλυση και Αξιολόγηση της Εικαστικής Έκφρασης των Παιδιών

Πώς επιδρά στη σχολική επίδοση των παιδιών και των εφήβων η απώλεια του ενός γονέα και πως το διαχειρίζεται ένας εκπαιδευτικός

Ψηφιακή Ναυτιλία: Αυτόνομο Πλοίο και Εκπαίδευση

Φεβρουάριος 2021

Ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση ενηλίκων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού

Κατάλογος τελειωμένων διπλωματικών εργασιών 2ου κύκλου σπουδών